Category Archives: Cát sỏi cuội trang trí

Cát tiêu chuẩn của công ty Dương Hưng gồm có cát sân golf, cát trắng, cát vàng, cát đen được tuyển rửa , và qua sàng với nhiều kích cỡ khác nhau phục vụ cho xây dựng công nghiệp đặc biệt như: sơn epoxy, chông thấm, vữa bê tông đặc chủng…