than hoạt tính gáo dừa

Than hoạt tính gáo dừa 4 – 8 mesh

Than hoạt tính là loại vật liệu gồm chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình, có...

Than lọc nước Antraxit

1. Than antraxit là gì? Anthracite là một loại than đá cứng có ánh bán kim loại. Loại than này có hàm lượng cacbon cao...