Category Archives: than tre hoạt tính

Than tre hoạt tính là than hoạt tính được sản xuất từ thân cây tre bằng phương pháp vật lý hoạt hóa ở nhiệt độ cao khoảng trên 850 độ C trong môi trường thiếu oxi.