Category Archives: Huỳnh thạch

Huỳnh thạch là loại đá thành phần chủ yếu là CaF2 , nó được dùng chủ yếu trong ngành công nghiệp luyện thép.